Professor Gunnar Öquist tildeles æresdoktorgrad af Københavns Universitet

Københavns Universitet har i forbindelse med universitetets årsfest tildelt årets æresdoktorgrad inden for Naturvidenskab til fondens bestyrelsesmedlem professor Gunnar Öquist.

Æresdoktorgraden tildeles af universitetet som den højeste akademiske anerkendelse uden at modtageren i forvejen har forsvaret en dansk doktordisputats. Forudsætningen for at komme i betragtning ved tildeling af æresdoktorgraden er i dag altid, at den pågældende har ydet en omfattende og betydningsfuld forskningsindsats på internationalt niveau.

Læs om KU’s æresdoktorer herNyhedsbrev