Peter R. Ogilby publicerer i The Royal Society of Chemistry 2010

Peter R. Ogilby fra Center for Oxygenmicroskopi og Billededannelse beskriver i en artikel i ‘The Royal Society of Chemistry 2010’, hvorledes Oxygen stadig spiller en afgørende rolle inden for nutidens forskning inden for flere områder.

Se artikel (pdf) fra “Highlights in Chemical Science” on the Royal Society of Chemistry Publications website (engelsk)

Se Chemical Society Reviews for kommentarer om artikelNyhedsbrev