Forskere fra Center for Epigenetik påviser genetisk sammenhæng

Forskere fra Center for Epigenetik påviser en funktionel sammenhæng mellem gener involveret i kønsbunden mental retardering, som publiceres i Molecular Cell.

Kønsbunden mental retardering rammer cirka 1 ud af 600 mænd på verdensplan og skyldes mutationer i gener på X-kromosomet. Sygdommen forbindes med mutationer i mere end 82 forskellige gener, og den molekylære baggrund er derfor yderst kompleks. Men nu er det lykkedes forskere fra professor Kristian Helins forskningsgruppe ved BRIC, Københavns Universitet at påvise, hvordan 3 gener på X-kromosomet – PHF8, ZNF711 og JARID1C – interagerer hos patienter med mental retardering. De nye resultater er netop blevet publiceret i det ansete tidsskrift Molecular Cell.

Læs mere i artikel fra centret



Nyhedsbrev