Center for mRNP Biogenese og Metabolisme opdager “molekylær torpedo” som forbedrer genkvalitet

Forskere fra Center for mRNP Biogenese og Metabolisme under ledelse af Torben Heick Jensen har opdaget hvordan en ‘molekylær torpedo’ kan udøve kvalitetskontrol af genekspression.

Opretholdelse og udvikling af alt liv kræver nøje kontrol og regulering af de enkelte cellers arvemasse (DNA). Indtil for nylig mente man, at det var antallet af en given organismes gener, der var bestemmende for dens kompleksitet. I dag har man erkendt, at det snarere er måden hvorpå generne reguleres, der er afgørende. Samtidig er der med opdagelsen af en mængde nye molekyler, så som mikroRNA og andre ikke-kodende RNA, med gen-lignende egenskaber sket en dramatisk ændring i vores forståelse af gen-begrebet.

Se artikel fra Aarhus Universitets hjemmesideNyhedsbrev