Center for Geogenetik fremlægger opsigtsvækkende forskningsresultater

Professor Eske Willerslev og ph.d.-studerende Morten Rasmussen fra Center for Geogenetik fremlægger opsigtsvækkende forskningsresultater om kortlægning af hele genomet.

Forskere på Københavns Universitet, KU, har som de første i verden genskabt generne hos en mand fra en for længst uddød kultur. Det er aldrig gjort før – hverken hvad angår dyr eller mennesker. Deres opdagelse betyder, at arkæologer og DNA-forskere kan gå på jagt på museumshylderne eller i det fri og få sat nøjagtige billeder på forsvundne fortidsmennesker, selv om der kun er få rester af dem bevaret. Den revolutionerende teknik kan også hjælpe os til en bedre forståelse af de arveanlæg og sygdomme, som nutidens mennesker har fået fra deres forfædre. De opsigtsvækkende forskningsresultater offentliggøres nu i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Nature.

Se nyheden på Københavns Universitets hjemmesideNyhedsbrev