Cenfor for Metalstrukturer i Fire Dimensioner opfinder superstærke nanometaller

Center for Metalstrukturer i Fire Dimensioner har i samarbejde med kinesiske forskere fra Shenyang National Laboratory for Materials Science, Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences opnået nye forsknings-resultater om superstærke nanometaller. Forskerne har produceret kobber i en form, der er fire gange stærkere end konventionelt kobber, men hvor smidigheden og metallets varme- og strømførende egenskaber er bevaret. Resultaterne er derfor interessante i videnskabeligt såvel som produktionsøjemed.Nyhedsbrev