Morten Meldal modtager forskningspris

Professor Morten Meldal fra SPOCC centret er modtager af ACS award in peptide chemistry 2009. Prisen gives for fremragende forskning inden for kemi, biokemi og biofysik om peptider. Med prisen følger $5.000.Nyhedsbrev