12. ansøgningsrunde til nye Centers of Excellence – opslaget er ude

Danmarks Grundforskningsfond inviterer forskere fra alle fagområder til at indsende interessetilkendegivelser til nye Centers of Excellence. De nye centre forventes at åbne i starten af 2025.

Frist for indsendelse af interessetilkendegivelser: 4. december 2023, kl. 12.00.

Klik på link for at finde information om ansøgnings- og bedømmelsesprocessen, samt ansøgningsskemaet:

Guide for Applicants

Application Form

Guide for Reviewers

Målet med Center of Excellence programmet er at styrke dansk forskning ved at skaffe de bedst mulige arbejdsbetingelser og organisatoriske rammer for udvalgte topforskere. Hovedkriteriet, der bliver lagt til grund ved bedømmelsen, er excellence.

Et Grundforskningscenter kan etableres i op til 10 år fordelt på to bevillingsperioder af henholdsvis seks og fire år. Der kan etableres centre inden for og på tværs af alle forskningsområder.

Mere om Centers of Excellence

Direktør Søren-Peter Olesen vil i løbet af april-maj måned besøge universiteterne for at informere om Center of Excellence virkemidlet og processen omkring 12. ansøgningsrunde. Møderne er åbne for alle interesserede.

Planlagte informationsmøder annonceres løbende nedenfor:

Syddansk Universitet
27. april, kl. 8.45 – 10.00
Tilmelding: Harald Hasler-Sheetal (hasler@sdu.dk)

Aalborg Universitet
28. april, kl. 8.00 – 9.00
Tilmelding: Nicolaj Tofte Brenneche (nitb@adm.aau.dk)

Aarhus Universitet
2. maj, kl. 8.30 – 10.00
Tilmelding: Knud Warming (warming@au.dk)

Københavns Universitet
15. maj, kl. 8.30 – 10.00, Mærsktårnet
Tilmelding: https://health.easysignup.com/126/

15. maj, kl. 11.00 – 12.30, Søndre Campus
Tilmelding: https://tilmeld.events/dnrf

Danmarks Tekniske Universitet
15. maj, kl. 14.00 – 15.30
Tilmelding: John Wittschieben (jpewi@dtu.dk)).

Copenhagen Business School
16. maj, kl. 10.00 – 11.30
Tilmelding til Anne Bjerring Jensen (abj.research@cbs.dk)