Center for Massive Data Algoritmer (MADALGO)

Computere er allestedsnærværende og vores samfund er blevet meget ”data drevet”. Vi forventer i stigende grad at have adgang til og at kunne behandle store datasæt overalt og til enhver tid, og videnskabelige og kommercielle applikationer behandler i stigende grad meget store datamængder. De øgede datamængder har imidlertid blotlagt mangler ved eksisterende software; ofte bliver det tilgængelige data ikke udnyttet fuldt ud, simpelthen fordi det ikke kan behandles hurtigt nok. En af grundene til dette er, at de problemløsningsmetoder – de algoritmer – der ligger til grund for softwaren ikke er hensigtsmæssige i store datasæt applikationer. Et af hovedproblemerne er at traditionel algoritme-teori er mangelfuld ift. moderne forskelligartede computere. Målet med MADALGO er at afhjælpe denne situation ved at videreudvikle grundlæggende algoritme-teori, og samtidig være en katalysator for tværfagligt samarbejde ifm. udfordringer med håndtering af store kommercielle og videnskabelige datasæt.Nyhedsbrev