Center for Is og Klima

Den stigende mængde drivhusgasser i atmosfæren er ved at ændre Jordens klima afgørende. Den forventede stigning i temperatur vil betyde afsmeltning fra den grønlandske Indlandsis, hvilket kan medføre vandstandsstigninger på flere meter i fremtiden. Hvis vi skal kunne forudsige fremtidens klima, er der et presserende behov for at forbedre kendskabet til og forståelsen af fortidens klima.

Iskerner er kilde til omfattende viden om fortidens klima. Målinger af isens indhold af urenheder og luftbobler gør det muligt at undersøge fortidens atmosfære, have og iskapper med høj detaljerigdom. Centerets vision er at bidrage afgørende til forståelsen af klimaet i den nuværende og tidligere varme mellemistider ved at analysere iskerner, måle drivhusgasindhold og indhold af urenheder og udvikle iskappe- og klimamodeller til at afkode observationerne af fortidens klimaforhold. Herved bidrager vi til at forbedre forståelsen af klimasystemets dynamik, og evnen til at forudsige iskappernes og klimasystemmets reaktion på den globale opvarmning.Nyhedsbrev