Læs DG’s Open Access to Data-publikation

Læs publikationen som fondens årsmøde tog udgangspunkt i, her, og få indsigt i de forskellige aspekter af debatten om open data.